Page 1 of 1

இப்படியும் கூகிள் குரோம் Browser பயன்படுத்தலாமா?

Posted: 23 Mar 2017, 15:56
by praveenm1989
கூகிள் குரோம் Browser பற்றிய சில கூடுதல் தகவல்கள் ? இப்படியும் கூகிள் குரோம் Browser பயன்படுத்தலாமா?

கீழே உள்ள வீடியோ லிங்க் கிளிக் செய்து பாருங்கள்.

https://www.youtube.com/watch?v=FaBbjwnP6iU